ATM i Posturologia

Una bona postura és la base d’un bon moviment i una bona salut corporal. És aquella que no ens fa un desgast energetic.
 
La postura funciona per receptors, i un canvi al sistema vestibular, els ulls, el peu o l’articulació temporomandibular (ATM) ens poden causar desajustos a tot el cos.
ens ajudem d'altres professionals per millorar la vida del pacient
Com que a la postura intervenen varis captors, ens ajudem d’altres professionals externs treballant amb xarxa, per tal de poder millorar conjuntament la salut dels nostres pacients, ja siguin odontolegs, podolegs i optometristes.
 
L’articulació temporomandibular té una de les funcions més importants tant en la respiració, mastegació, deglució, sentit del gust, audició, fonació i postural. És per això que és de vital importancia que funcioni de manera correcte, perquè sinó ens pot causar cefaleas, migranyes, problemes a l’oclusió, dolors cervicals, problemes posturals i d’equilibri.
Si tens més dubtes, pots preguntar directament a la nostra professional, la carla