Normativa

Activitats terapèutiques grupals

Suposa l’acceptació de les presents condicions, així com les normes d’ús i funcionament, i la tarifa dels preus vigents en cada moment.

 

Abans d’entrar a les classes grupals, es realitza una primera sessió amb un fisioterapeuta (matricula) per tal de valorar l’estat del pacient i explicar el funcionament dels exercicis bàsics que es realitzen.

S’haurà de cuidar i respectar el mobiliari i equipament del centre.

El centre romandrà tancat durant les festivitats nacionals, autonòmiques i locals.

El centre no es fa responsable del deteriorament, pèrdua o subtracció dels objectes personals que es produeixin, ni de la desaparició d’objectes de valor. Es recomana l’ús dels armariets disponibles a cada vestuari.

A l‘àrea d’activitats grupals, és obligatori utilitzar roba còmode, i anar amb MITJONS. En cas de fer classe de pilates terra o EAP és d’ús obligatori una TOVALLOLA.

És obligatori deixar els mòbils fora de l’àrea d’entrenament i en silenci.

La durada del curs es de SETEMBRE 2022 a JULIOL 2023, pel qual s’haurà d’abonar la mensualitat establerta.

El centre té dret d’anular una classe grupal en cas de no haver-hi el mínim de pacients (3 pacients a classes
de pilates terra i EAP, i 2 pacients a pilates màquines). S’oferiràn diferents alternatives d’horari als pacients afectats.

Els pagaments es realitzaran els primers 20 dies de cada mes, mitjançant efectiu, targeta bancària o bizum a la recepció del Centre.

 

En cas de no fer efectiva la mensualitat en el període establert, el Centre procedirà a avisar al pacient, i en cas de negativa, se’l donarà de baixa de les activitats, deixant la seva plaça disponible.

Per cancel·lar / canviar una classe grupal, s’haurà de realitzar mitjançant l’aplicació mòbil del centre (per més informació contacteu amb recepció). L’aplicació requereix que es cancel·li com a màxim 6 hores abans del seu inici, per tal de que altres pacients puguin accedir també a recuperar. Del contrari, constarà com a REALITZAT.

Per recuperar les classes cancel·lades, s’accedirà a les reserves de l’aplicació i es triarà la classe que millor ens vagi per horari i dia.

Les classes grupals que caiguin en festivitat (nacionals, autonòmiques i locals) es podran recuperar en cas de que afecti al mínim de classes mensuals que ha de realitzar cada pacient (4).

Les classes cancel·lades tenen una vigència de 60 dies des de la seva anul·lació per tornar a ser utilitzades.

Per reservar la plaça en horari i dia, s’haurà d’abonar la mensualitat completa, i posteriorment es podrà recuperar les classes mitjançant l’aplicació.

Per sol·licitar la baixa s’haurà de comunicar a la recepció del Centre o per WhatsApp per tal de deixar la plaça disponible per altres pacients.