Psiconeuroimmunologia

Què és?

La PNI és l’estudi de les comunicacions i relacions entre el sistema neurològic, immunitari, endocrí, digestiu, la ment i la conducta. Traslladat a la clínica, és a dir, a la pràctica, ens permet millorar la salut de les persones des d’un punt de vista holístic o integratiu i respectant sempre l’individu entenent els vincles multidireccionals entre els diferents sistemes.

 

Quin és l’objectiu?

Treballar la salut des de l’origen del problema, alhora que podem actuar sobre la simptomatologia per a millorar ràpidament la qualitat de vida del pacient. El canvi d’hàbits (alimentació, esport, descans, teràpia del benestar…) i els suplements nutricionals, són les dues eines principals de tractament.

SI TENS MÉS DUBTES, POTS PREGUNTAR DIRECTAMENT A LA NOSTRE PROFESSIONAL, LA NÚRIA