Psicologia

Volem oferir-te un servei de psicologia fàcil, senzill, i que et faci sentir a gust. 

 

Partim amb una base humanista. Pensem que la persona és un ésser global i ha de ser considerada com un tot, on hi figuren sentiments, pensaments, conductes i accions.

 

Pensem que l’autorealització és la tendència inherent de la persona, i és el que produeix la individualitat, el creixement i la diferenciació personal.

 

Basem la nostra terapia en el Logos, paraula grega que equival a sentit, significat, propòsit, i ajudem a les persones que venen a centrar-se en el sentit de la seva pròpia existència i en la lluita de trobar sentit a la pròpia vida.

 

Busquem acceptació i compromís, ja que creiem que la major part del patiment psicològic ve causat per l’evitació experiencial; això s’entén com una àmplia gama de comportaments dirigits intencionadament a evitar el contacte amb pensaments, emocions, sentiments. Aquest fet ens porta a la rigidesa psicològica que allunya a la persona d’aquelles coses que, en realitat, més li importen.

 

Si creus que necessites un canvi, no ho dubtis, som aquí per a tú.

 

Les patologies més comunes que trobem són:

Tristor, canvis en l’estat d’ànim, fatiga, sentiments de culpa, dificultats en la concentració, desmotivació, apatía.

Irritabilitat, tensió, preocupacions excessives, pors (parlar en públic, sortir al carrer, afrontament de determinades situacions, etc.), obsessions, mareig, alteració del ritme son-vigilia, disfemia adolescent i adulta.

Presència de canvis en l’estat anímic, tensió i preocupació excessius, irritabilitat, disminució del rendiment laboral.

Insomni, hipersomnia, alteració del ritme son-vigilia, poc ènfasis en la higiene del son.

Timidesa, aillament social, inseguretat, dificultad per establir relacions interpersonals de manera satisfactoria.

Dificultats per afrontar etapes o situacions de canvi en el cicle vital com la maternitat o la paternitat (Psicologia perinatal), emancipació dels fills (niu buit), mort d’un familiar, jubilació, canvis propis del desenvolupament, etc.

Per la pèrdua d’un familiar o per la separació física i/o emocional d’una persona, per la pèrdua de la feina.

Por intens a l’abandonament, patró de relacions intenses e inestables, canvis ràpids d’identitat i imatge així com de metes, objectius i valors. Paranoia relacionada amb estrés, comportament impulsiu i de risc, amenaça d’autòlisis, grans canvis d’humor, sentiment de buidor, irascibilitat extrema.

Sentiment de ser un observador extern sobre pensaments, sentiments, del  propi cos o d’algunes parts del mateix. Sensació de robot, amb poc o nul control sobre la parla o moviments. Distorsió cognitiva de les extremitats del cos. Entumiment emocional (a la persona li costa sentir i expressar sentiments).

Sentiments d’estar visquent en una pel·lícula o un somni, sentir-se emocionalment desconectat de les persones que importen (com estar separat per una paret de vidre). Distorsió temporal, de la distancia, tamany i forma dels objectes.